Cursus EHBO

Stichting EHBO Hoogland verzorgt eerste hulp opleidingen (EHBO) die voldoen aan de normen welke zijn vastgelegd door het Oranje kruis en Rode Kruis naar de internationale standaard voor Rode Kruis EHBO. De opleidingen voldoen ook aan de normering van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). De NRR is toezichthouder op het reanimatie onderwijs.

Regelmatig wordt er gebruik gemaakt van gastdocenten of wordt er een oefening georganiseerd.

Regelmatig wordt er gebruik gemaakt van gastdocenten of wordt er een oefening georganiseerd.

De docenten van EHBO Hoogland zijn ook namens beide instituten bevoegd en erkend om EHBO-opleidingen te verzorgen.

Dit betekent dat u bij voldoende resultaten een examen kunt afleggen voor het Oranje kruis EHBO-diploma of gecertificeerd bent voor het Rode Kruis certificaat EHBO****, inclusief reanimatie en bedienaar AED volgens de nieuwe richtlijnen.

Een erkende EHBO-opleider is gehouden te voldoen aan de eindtermen en normen die door het Rode Kruis, en/of de NRR zijn vastgesteld.

Cursusduur

We bieden meerdere cursusvarianten aan, afhankelijk van de beschikbaarheid van onze instructeurs en de vraag van de cursisten. Zo kunnen lessen ‘s avonds plaatsvinden, maar ook verdeeld worden over een aantal zaterdagen.

De docent is bevoegd het aantal lessen aan te passen aan de vorderingen van de groep.

Aanmelden

Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar info@ehbohoogland.nl, of gebruik de contactpagina. Zie ook onze agenda voor de exacte dagen waarop de cursus wordt gegeven.

Cursuslocatie

Dorpshuis De Neng

Engweg 7

3828 CJ Hoogland

Cursuskosten

De kosten van de gehele cursus worden bij de inschrijving aan u medegedeeld en bedragen voor de cursus in het jaar 2018 €200,00.

In het cursusgeld is alles inbegrepen: Lesmap, gebruik materialen, certificaat en voor de koffie en thee wordt ook gezorgd.

Voor het Oranje kruis examen wordt apart examengeld door het Oranje kruis in rekening gebracht.

Groepsgrootte

De groepsgrootte is van belang voor de effectiviteit van de lessen, ook vanwege de vele oefeningen in praktisch handelen. Deze ligt tussen de minimaal 8 en maximaal 12 cursisten.

Kan wegens gebrek aan belangstelling de cursus niet starten, dan wordt de start van de cursus uitgesteld en ontvangt u daarover zo spoedig mogelijk bericht.

Vervolglessen EHBO

Het Oranje kruis diploma of Rode Kruis certificaat EHBO (zoals ook een ander diploma EHBO) is 2 jaar geldig.

Indien de certificering Eerste Hulp is verlopen, houdt dat altijd in dat de houder de basiscursus opnieuw moet volgen om weer aan een geldig EHBO-diploma of certificaat te komen. Dat is natuurlijk zonde van tijd en moeite.

Cursisten van EHBO Hoogland kunnen er voor kiezen de jaarlijkse herhalingen voor de geldigheid van het EHBO diploma/certificaat ook bij EHBO Hoogland te volgen.

Cursisten kunnen er ook voor kiezen om zich na de basisopleiding, aan te sluiten als vrijwilliger bij Stichting EHBO Hoogland. Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij deelnemen aan de reguliere trainingsavonden en een aantal malen per jaar beschikbaar zijn voor het verlenen van EHBO-ondersteuning bij evenementen namens EHBO Hoogland. Op deze manier kan het certificaat geldig worden gehouden. Deze hulpverleningen zijn bovendien heel leerzaam en vaardigheden kunnen in praktijksituaties verder worden ontwikkeld.

Meer informatie kunnen cursisten krijgen aan het einde van de opleiding Eerste Hulp bij de cursusleiding.

Kiest een cursist ervoor om de vervolglessen niet bij EHBO Hoogland te volgen, dan moet hij/zij zelf op zoek naar een andere EHBO-opleider om het certificaat geldig te houden. Niet alle opleidingsinstituten erkennen alle diploma’s en certificaten van andere opleiders, houd daar rekening mee.

EHBO Hoogland vrijwilliger

Is de EHBO’er aangesloten als vrijwilliger bij EHBO Hoogland (met de wederzijdse verplichtingen), dan zijn de EHBO-herhalingslessen kosteloos. Vrijwilligers betalen geen contributie. Voor de vrijwilligers geldt dat zij op deze avonden worden opgeleid tot gevorderde EHBO’ers. Regelmatig wordt er gebruik gemaakt van gastdocenten of wordt er een oefening georganiseerd.

Daarnaast worden extra verdieping modules behandeld zoals:

  • EHBO bij wandelletsels.
  • EHBO bij sportletsels.
  • EHBO bij kinderen, kinderreanimatie.
  • Evenementenhulpverlening

Ook is er ieder jaar de mogelijkheid een lesavond te volgen van een gastdocent over een bepaald onderwerp.