Donateurs

Wij danken de volgende organisaties die ons in 2017 hebben bijgestaan of als donateur een bijdrage hebben gedaan aan onze stichting:

Onze snelle opstart in 2016 werd mede mogelijk gemaakt door:

Allerhande